050 | DÍVKA S BÍLÝMI RUKAVIČKAMI

    KISLING Moise (1891 - 1953)

    Litografie na papíře, 57 x 41 cm, rámováno, pod sklem, signováno vpravo dole Kisling.
    Nabízený autor polsko-francouzského původu žil především v uměleckém prostředí pařížské čtvrti Montparnasse, v okruhu přátel se stejným židovským původem, jako Marc Chagall a Chaim Soutine, jejichž vliv zcela svébytných řešení uměleckých otázek ho nepochybně dosti formoval. Moise Kisling patří mezi zástupce tzv. Ecole de Paris, která označuje spíše kosmopolitní charakter umělců protnuvších se Paříži, zvláště pak jejich kumulace během prvních dvou dekád 20. století. Předložené dílo dokládá malířův životní zájem o zobrazení ženského těla, ať už formou aktu, či naaranžované pózující. Zvláštní, až karikující typika ženských tváří, nám tak podává ucelenou sérii z malířova nejproduktivnějšího období mezi dvěma válkami, do které náleží i nabízená Dáma s bílými rukavičkami. Její až věcná poloha a upřený výraz do neznáma, přehlíživý divákovu přítomnost, přímo provokuje k domněnkám, co si žena myslí a co hodlá v nebližších chvílích udělat. Její vážnost, a přesto až satirické vypodobnění, je pro Kislinga přímo signaturní.

    • zpět