054 | BEZ NÁZVU

  GRYGAR Milan (1926)

  Akryl na plátně, 150 x 150 cm, rámováno, datace 1987, signováno zezadu Milan Grygar 1987.
  Vystaveno:
  Německo, Tradition und Avantgarde in Prag, Kunsthalle, Osnabrück, 1991 Rheinland/Rheinisches; Landesmuseum Bonn, 1991
  Publikováno:
  Katalog Tradition und Avantgarde in Prag, pod č. 25.
  Předložené dílo spadá do autorovy tvorby cyklu tzv. černých obrazů, jež započal vytvářet umělec od roku 1987. Prestiž nabízeného díla, mimo jeho výtečné vyvedení, je umocněna právě jeho datací do roku 87 a je tak vskutku referenčním příkladem tohoto období díla Milana Grygara. Poetika zmíněných černých obrazů je založena na vzájemném kontrastu černé plochy a ostré barevnosti vložených linií do zdánlivě prázdného prostoru. Ona monochromní čerň plní sémantickou funkci, zosobňuje statičnost a hloubku. Černá barva též tvoří kontrast ke světlu, které je zastoupeno jako ona světlá linie komplementárních barev protínající černý monochrom, prostor zobrazující trvání a směr v čase tohoto světla. Za pomoci luminiscence této přímky autor materializoval světlo a pohyb v čase. Opět, i jako v jiných dílech autora, se jedná o vztah obrazu, media a zvuku. Grygar zgeneralizoval sledovaný efekt na viditelnou ukázku a dodal mu svým pověstným přístupem genia přesnosti a detailu na ohromujícím efektu. Grygar je umělec svého druhu nevídaný, jeho formát přesahuje hranice českého státu, jeho přínos na poli umění je světový. Nabízené dílo je výtečným příkladem umělcovy jemné, ale silné práce a též nádherným příkladem autorovy tvorby z let osmdesátých, let kdy započal pracovat s oním námětem černé plochy kosmu a linie světla.

  • dosažená cena: 1 250 000 CZK