• BRETAŇSKÁ KRAJINA
  • BRETAŇSKÁ KRAJINA
  • BRETAŇSKÁ KRAJINA

057 | BRETAŇSKÁ KRAJINA

ZRZAVÝ Jan (1890 – 1977)

Olej na plátně, 48 x 63 cm, rámováno, datace 1928, signováno vpravo dole Jan Zrzavý 1928, zezadu opatřeno výstavními štítky.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Karla Srpa.
Provenience:
JUDr. J. Švejcara.
Vystaveno:
Jan Zrzavý, Aventinská mansarda (22. 10. – 1. 12. 1928), č. kat. 7;
XVII Esposizione Internazionale d ´Arte della Cittá di Venezia, Benátky, Itálie, 1930, č. kat. 62;
Jubilejní výstava Umělecké besedy, Obecní dům, 1933, č. k. 285;
Jan Zrzavý, Souborná výstava, Díla z let 1905-1940, Obecní dům, březen-duben 1940, č. k. 74.
Komentář PhDr. Karla Srpa:
Máme před sebou jedinečný objev, obraz, který významně doplňuje poznání tvorby Jana Zrzavého, o němž lze jednoznačně prohlásit, že je velká škoda, že nemohl být zařazen do monografií a výstav, jež byly v uplynulých desetiletích Zrzavému věnovány, protože zůstával v soukromé sbírce.
I když obraz především přináší pohled na Kermeur, jenž v roce 1928 a 1929 zpracovával Zrzavý na samostatných temperách, má obecný název, protože při pozorování obrazu divákům neujde, že autorova oblíbená scéna, ke které se mnohokráte vrátil, je doplněna o několik nenápadných motivů, jež nebyly na daném místě, které přejal Zrzavý odjinud, jako je například skupina menhirů či tenký, mírně prohnutý kříž uprostřed obrazu. Je zřejmé, že mezi prvním plánem s náznakem organicky se vlnících domů, stojících po pravé a levé straně, následuje strmý svah, ukončený šedou mořskou hladinou, jejíž šíři a dálku podtrhují dvě drobné lodičky vpravo uprostřed. Zrzavý si tudíž složil ideální místo, jakousi esenciální Bretaň. Pomáhá tudíž osvětlit průběh jeho představivosti. Zrzavý již měl několik let Bretaň zažitou, avšak svůj umělecký pohled na ní si vypracovával pozvolna, během několika let od roku 1925, kdy se v ní poprvé ocitl. Právě oblast Kermeuru mu poskytla ten hlavní zdroj inspirace. Její prvé zisky představil na své výstavě v Aventinské mansardě v roce 1928.
Jak byl pro autora důležitý osvětluje i jeho vlastní dosud nevydaný komentář k některým obrazům, jež namaloval, pocházející nejspíše z 28. 2. 1931:
„Bretaňská krajina (s 3 menhiry v pozadí), olej, 1928, Praha. Plátno římské, jemně křídové. Barvy Cambridge, běl. speciální, čerň slonová, umbra pálená, červeň indická, trochu někde smaragdová zeleň. Malováno nadvakrát, nestejně hustou barvou, někde jen lazurou přes plátno. Ředěno a osvěžováno terpentýnem s kopayvou (asi 1/5kopayvy). Myslím, že nejlepší z mých Bretagní. Nepředstavuje určitou krajinu, je to směs dojmů z Camaret, Kermeuru a okolí.“ Toto je důležité svědectví. Takto bezprostředně se Zrzavý ke své tvorbě vyjádřil málokdy.
Obraz byl již poprvé vystavený na samostatné výstavě Jana Zrzavého v Aventinské mansardě (22. 10. – 1. 12. 1928) jako č. k. 7 Bretaňská krajina, olej, 1928, kdy již byl v soukromém majetku.
Obraz byl rovněž vystavený na XVII Esposizione Internazionale d ´Arte della Cittá di Venezia, tedy na slavném benátském bienále v roce 1930 (č. k. 62) a pod názvem Krajina z Bretagne na Jubilejní výstavě Umělecké besedy 1933 (Obecní dům, č. k. 285).
Jan Zrzavý jej zařadil na svou soubornou výstavu v roce 1940: Souborná výstava, Díla z let 1905-1940, březen-duben 1940, č. k. 74.

  • dosažená cena: 4 700 000 CZK