082 | ALEGORIE UMĚNÍ

    OBROVSKÝ Jakub (1892 - 1949)

    Patinovaný bronz, původní odlitek,100 cm.
    Socha, jež je podána do listopadové aukce, je výtečným kusem pocházejícím z tvorby jednoho z velkých českých umělců počátku dvacátého století a je potvrzením jeho jedinečné pozice. Jakub Obrovský dokázal vyniknout, jak na poli malířském, tak i grafickém či návrhářském a dílo Alegorie Umění je krásnou ukázkou jeho sochařské práce. Umění je zde alegoricky zosobněno v podobě krásné a ušlechtilé bohyně antického typu, jak třímá svitek vědění a u jejích nohou spočívá paleta se štětci. Dívka zaujímá ledabylý postoj, jenž umocňuje pozice nohy přes nohu. Bohyně stojí, jako by ji divák zastihl nepřipravenou, přesto stále nádhernou a pevnou ve své moci. Její tělo je vypodobněno v náznaku pastiše, kdy tvůrce využil vícero výstupů a využil všech jejích detailů a potřebných forem. Barokizované rozvolnění těla a zároveň klasický výraz tváře dodávají soše nadčasový význam a potvrzují její všemocné estetično, využitelné takřka kdekoliv. Jakub Obrovský vynikl jako tvůrce byst, ale i soch estetického ražení, kam spadá i nabízené dílo do aukce. Obrovský byl výtečným znalcem ženské figury a svůj mistrný um pro zachycení ženské krásy prokazoval ve všech odvětvích své tvorby. Hutnost a celistvost bronzu dodává námětu na vážnosti a plnosti zamýšleného vypodobnění umění jako svůdkyně smyslů a vládkyně pokušení. Jakub Obrovský zde předvádí své velké umění a cit pro estetično, pro krásu ženy a nabízí divákovi výtečný kus své tvorby.

    • zpět