• 3/SMĚR

090 | 3/SMĚR

GRYGAR Milan (1926)

Akryl na plátně, 45 x 45 cm, rámováno, datace 1991-1992, signováno zezadu MILAN GRYGAR 1991-92, zezadu opatřeno přípisem s určením.
Nabízené dílo spadá do autorovy tvorby tzv. černých obrazů, jež započal vytvářet umělec od roku 1987. Poetika těchto černých obrazů je založena na vzájemném kontrastu černé plochy a ostré barevnosti položených linií. Ona monochromní čerň plní sémantickou funkci, zosobňuje statečnost a hloubku. Černá barva též tvoří kontrast ke světlu, které je zastoupeno jako ona světlá linie komplementárních barev protínající černou plochu, prostor zobrazující trvání a směr v čase tohoto světla. Za pomoci luminiscence této přímky autor materializoval světlo a pohyb v čase. Grygar je umělec svého druhu nevídaný, jeho formát přesahuje hranice českého státu, jeho přínos na poli umění je světový. Nabízené dílo je výtečným příkladem jemné, ale silné práce umělce a nádherným příkladem autorovy tvorby z počátku devadesátých let.

  • dosažená cena: 250 000 CZK