129 | Z POLE

    ULLMANN Josef (1870 - 1922)

    Olej na kartonu, 50 x 59,5 cm, rámováno, datace – okolo 1910, signováno vpravo dole J. Ullmann.
    Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
    Po raných baladických obrazech soumraků a secesně aranžovaných krajin zaměřil Josef Ullmann svoji pozornost po roce 1905 na realističtější krajinářské náměty a také uvolnil svůj malířský rukopis směrem k autonomnější barevné skvrně. Ta je velmi patrná na předloženém díle zobrazujícím rolníka na poli. Toto dílo je výjimečné pro své až pastózně nanášené vrstvy barev skutečně po vzoru postimpresionistů, zvláště Van Gogha. To je patrné i ve způsobu zacházení s obrazovou plochou, jako jednotlivými pásy, do kterých Ullmann plátno traktuje. Přední plán s rolníkem je tak nejexpresivněji podaný se vší roztěkaností štětce. V dálce zobrazující pole se pak tato nervozita ztišuje a vyznívá do plynule ubíhající dálky. Stejně tak pozoruhodně zpracoval Ullmann mračna, kde se romanticky mísí růžové odstíny přicházejícího šera. Josef Ullmann tak patří k předním mistrům českého malířství zachycující během svého života nejen dramatický vývoj přelomu 19.a 20. století, ale i zklidněnou, avšak barevně autorsky vyhraněnou polohu české krajinomalby první čtvrtiny 20.století.

    • dosažená cena: 85 000 CZK