• ODPOČÍVAJÍCÍ DÍVČÍ AKT

105 | ODPOČÍVAJÍCÍ DÍVČÍ AKT

DIVIŠ Alén (1900 - 1956)

Olej na plátně, 80,5 x 63,5 cm, rámováno, datace po r. 1925, signováno vpravo dole Diviš, zezadu výstavní štítek.
Posoudil a pravost potvrdil prof. PhDr. Jaromír Zemina.
Vystaveno:
Topičově Salonu Praha 23. 3. 2011;
Vystaveno a publikováno:
Metamorphoses – Proměny ženy ve výtvarném umění, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, 2013, výstavní štítek a razítko.
Dílo jdoucí do aukce je nádherným příkladem skvělé práce autora a jeho úžasně osobitého přístupu k interpretaci viděného světa. Zobrazená dívka v šerosvitném podání je užasnou ukázkou autorova přístupu k námětu, jeho vysoce citlivé práce se světlem a linií. Tato práce nemá mystický ani melodramatický nádech, jaký Diviše proslavil, čiší z ní reálný zážitek a prožití momentu. Dívka spící na kanapi se tváří jako ilustrace vzpomínky autora, která vytanula na mysl a chtěla býti projevena. Odevzdaná žena, ve své plné kráse, leží v přítmí, na odiv zraku návštěvníka, středobodem plátna. Předložené dílo můžeme díky jeho tvarosloví, přístupu a námětu zasadit do druhé poloviny třicátých let. Právě na přelomu třicátých let se Diviš odpoutal od své expresivní linky protkané pastózní hmotou a nasměřoval své dílo ke klasicistní lince reálných kontur. Dívka má nejen svým celkovým vzezřením, ale i detailem jako jsou zavřené oči, blízko k námětu mulatek, který ke konci třicátých let malíř zpodobňoval právě v této poloze. Co je rozdílné, že tyto mulatky jsou vykresleny jasnou obrysovou linií, jejíž pomocí umělec zosobňoval jejich intimitu. Tento aspekt se v nabízeném díle toliko neprojevuje a plně tak nahrává intimnímu projevu malíře, pohledu, jenž může projevit jen blízká osoba. Nabízené mistrovské dílo je nádherným projevem malířova klasicistního období, které bylo zajímavou pomlkou vůči jeho expresivní tvorbě. Odpočívající dívčí akt je reprezentativním dílem výše zmíněného období a lze ho nazývat Divišovým mistrným kusem.

  • dosažená cena: 400 000 CZK