• MILOSTNÉ HRÁTKY

149 | MILOSTNÉ HRÁTKY

DOBROVOLNÝ Viktor (1909 Borová u Přibyslavi - 1987 Praha)

Kombinovaná technika na papíře, 23 x 29 cm, rámováno, pod sklem, datace 1956, signováno vlevo dole VD 56.
Kreslíř, sochař a glyptik, studoval UMPRUM u J. Drahoňovského. Za účast v komunistickém odboji byl vězněn v koncentračních táborech v Matthausenu a Dachau. V r. 1950 se stal členem Svazu československých výtvarných umělců. Kromě aktuální tvorby na společenskou objednávku čítající portréty, medaile a návrhy pomníků se věnoval rovněž expresivně laděným plastikám zachycujícím půvaby a krásy života. Věnoval se lyrickým plastikám žen jako symbolů života.
Autor viz T 1/166, TD 45, Ch 2/64, NEČVU 2/977.

  • zpět