• FAUCHER/SEKÁČ

106 | FAUCHER/SEKÁČ

DUPRÉ Julien (1811 - 1889)

Olej na plátně, 45,5 x 32,5 cm, rámováno, signováno vpravo dole JULIEN DUPRÉ, opatřeno přípisem s určením, rentoilováno.
Vyobrazený sekáč je dílem malíře rolnických výjevů, autora, kterého v počátcích tvorby ovlivnila tvorba Jean-François Milleta. Sekáč má nejen kosu, ale také tzv. sabots, tedy dřeváky, které byly a dodnes jsou spojeny s obyvateli severní Francie. Nejspíše v této krajině Francie nalezl malíř podaný námět. Zemědělec je zachycen, za pomocí světelných tónu barev, jak si ostří kosu. Dílo je vystavěno měkkým rukopisem štětce, malba takřka postrádá obrysové linie a sekáč tak budí dojem neustálého pohybu, jako kdyby vykonával práci právě před divákovýma očima. Horizontálnost výjevu tvoři hlavní aktér, kterého doplňuje rovinatá krajina s vysekaným pozemkem. Dílo autora reflektuje většinu tvorby autora, který celý svůj tvůrčí život sledoval práci obyvatelstva, jeho dobytka a stavení. Předložené dílo je zajímavou verzí tvorby malíře, detailní prací, sic s obvyklým námětem, zachycením pracujícího může při jeho každodennosti. Julien Dupré v díle ukazuje nejen svůj um zachytit obyvatelstvo v každodenním rozpoložení, ale i svou lásku k rodné zemi.

  • dosažená cena: 88 000 CZK