• KVETOUCÍ STROM

056 | KVETOUCÍ STROM

DVOŘÁK BRUNNER František (1862 – 1927)

Olej na plátně, 47 x 58 cm, rámováno, datace okolo r. 1910, zezadu opatřeno přípisem s určením.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Mgr. Michaela Zachaře.
Komentář PhDr. Mgr. Michaela Zachaře:
Český výtvarník patří k velmi významným a dosud nedoceněným představitelům naší malby rozhraní 19. a 20. století. V počátcích své tvůrčí umělecké dráhy osciloval mezi malbou figurální a krajinářskou. Přičemž proslul jako skvělý portrétista dětí a také moderně cítěnými oltářními obrazy. Stále více přitom tvořil v plenéru a kvas doby jej přivedl v polovině 90. let do Francie, kde sdílel v Paříži dokonce nějaký čas ateliér s Muchou. Následovaly dlouhodobé pobyty v USA a v Indii, kde působil i pedagogicky. Východní náboženství ovlivnilo i jeho výtvarný projev, který nabývá harmonických panteistických nálad. Vlastní pílí se dopracoval civilního výrazového projevu krajináře a v závěru své tvorby pak dokonce až abstraktní polohy předjímající moderní krajinářství 20. století. Posuzovaná malba, kterou datuji do doby kolem roku 1910, patří k pracím vytvářeným zjevně ve značné tvůrčí pohodě, vyniká pevnou stavbou obrazové plochy, šťavnatým secesním koloritem a dobře zachycenou věrohodnou atmosférou rozptýleného světla v bujaře jarním dni. Jde o krajinomalbu srovnatelnou s tehdejšími evropskými mistry (Julien Dupré, J. S. Sargent)

  • dosažená cena: 38 000 CZK