• PORTRÉT MLADÉ DÁMY

060 | PORTRÉT MLADÉ DÁMY

DVOŘÁK (BRUNNER) František (1862 Přelouč - 1927 Praha)

Olej na plátně, 68,5 x 48,5 cm, rámováno, datace okolo r. 1915, signováno vpravo dole Fr. Dvořák.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Mgr. Michaela Zachaře.
Komentář PhDr. Mgr. Michaela Zachaře:
Sličný obraz má reprezentační ráz a jde pravděpodobně o zakázkovou malbu. Volnější malířský rukopis, jiná citlivost pojetí figury i výrazu tváře a charakter oblečení ukazují vyzrálou práci z doby kolem první světové války, zajímavé je nasvětlení tváře jakoby v aranžmá u fotografa. Jde o pozoruhodný příspěvek k poznání díla tohoto opomíjeného umělce.
Malíř žánrů a podobizen, v roce 1879 studoval na pražské AVU u prof. Fr. Čermáka, poté na vídeňské akademii. V roce 1883 studoval v Mnichově u Seitze a Lindenschmidta. Již roku 1885 vystavoval v Mnichově a jiných německých městech svá díla zejména ze života dětí. Podnikl studijní cestu po Itálii a Francii, poté pět let působil v Americe, kde se věnoval především podobiznám. V roce 1895 se vrací do Paříže, kde si zařídil vlastní ateliér. Po své druhé cestě do Ameriky se natrvalo usazuje v Praze. Jeho podobizny vynikají jasným svítivým koloritem.
Autor viz T 1/187, V 5/444, B 4/80.

  • zpět