011 | PASÁČEK Z ŘEVNIC

    EBERL František Zdeněk (1887 - 1962)

    Olej na plátně, 117 x 93 cm, rámováno, datace 1907, signováno vlevo dole Z. Eberl. 07 Revnice.
    František Eberl, významný představitel česko-francouzské malby, se ve své tvorbě věnoval především figurám z pařížské periferie. Na svých plátnech zachycoval náměty z okraje společnosti, ze zákoutími zastrčených uliček, třídními rozdíly, místy morálního úpadku, karbaníky, lehkými ženami, opilými hráči a nejrůznějšími ojedinělými postavami s pohnutými osudy. Ve svých obrazech těmto individuím ani nelichotil, ale ani je neodsuzoval, neupravoval je k salonní kráse a vypočítavému líbivému vzezření. Především se mu jednalo o člověka, o rovinu tělesnou a duchovní, bez ohledu na morálku, společenské hodnocení a úzus. V roce 1903 opustil Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval v ročníku např. spolu s E. Fillou, V. Špálou, B. Feiglem a J. Šafaříkem. Poté se vydal na mnichovskou akademii, odkud se pak přes Amsterodam přesunul roku 1911 do vytoužené Paříže, kde žil přes dvacet let. Autorská datace nabízeného plátna do roku 1907 nám dílo řadí do přechodového rozmezí Eberlovy mnichovské a pařížské epochy. Konkrétní místní přípis „Řevnice“ pak odkrývá i přesnou lokaci vzniku díla v malém městečku jihozápadně od Prahy po proudu řeky Berounky, nedaleko Karlštejna. Právě zde vlastnila rodina Eberlova letní chatu a malíř zde tak našel zázemí i inspiraci. Ačkoliv svou venkovskou tematikou je obraz odlišný od popsaných pařížských motivů, na které je divák spíše zvyklý, i zde, v díle jeho ranější tvorby, nalezneme Eberlovu charakteristickou práci s figurou, typickou modelaci očí a k nim kontrastně pojatý inkarnát. V technice malby navazuje autor v předloženém díle na pozdější impresionisticky laděné práce svého pražského profesora Vlaho Bukovace a prozatím se vyhýbá ostrým barevným kontrastům a černým liniím, které jsou tak typické pro jeho tvorbu po první světové válce. Dílo Pastevec vyniká nejen svou velikostí a průrazností využitím barevné palety, ale i svou ranou dataci v Eberlově tvorbě a dává vhled do vývoje díla tohoto česko-francouzského malíře.