270 | JIHOČESKÁ NÁVES

    EMLER František (1912 Přelouč - 1992 Praha)

    Olej na kartonu, 30,5 x 50 cm, rámováno, datace – po r. 1945, signováno vpravo dole F.Emler.
    Významný český malíř, kreslíř, grafik, ilustrátor a scénograf, studoval na AVU v Praze v ateliéru u prof O. Nejedlého. Studoval také v Římě u prof. Carla Silveriho na Accademia Di Belle Arti. Po válce absolvoval čestný rok na AVU u prof. V. Pukla. V letech 1947 - 1949 studoval v ateliéru slavného malíře André Lhota v Paříži a současně byl zapsán na Ecole Nationale Supérieur des Beaux Arts u prof. Duclose a R. Camiho. Věnoval se krajinářství, žánrovým malbám, zátiším aj. V r. 1938 získal Italskou cenu a celoroční stipendium v Itálii, r. 1948 Cenu Fadeleine Bunoust na Salon National v Paříži a dále také množství cen a čestných uznání za ilustrace knih. Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách NG, GHMP aj.
    Autor viz T 1/200, TD 51, V 5/458, Ch 2/189.

    • dosažená cena: 23 000 CZK