087 | STO KORUN ČESKÝCH

    EPOS 257

    Tato bankovka byla vydána do oběhu ČNB roku 2017, v období kdy probíhala Eposova výstava k projektu Retroreflexe ve Veletržním paláci Národní galerie. Součástí této výstavy byla podmínka. Navštívit ji mohl každý, kdo u vstupu vyměnil svoji bankovku jakékoliv nominální hodnoty za zcela novou bankovku o hodnotě stejné. Na této transakci nikdo nevydělal. Učiněna byla pouze směnná operace, která upozorňovala na oběh peněz, komodit a služeb ve společnosti. Ten, kdo u sebe žádnou bankovku neměl, nebo si jí nechtěl směnit na výstavu jít nemohl. Každá konkrétní bankovka tak byla obrazně vzato „vyprána“. Akt směny peněz zároveň návštěvníkům nabízel klíč k pochopení tvorby některých děl na výstavě. Návštěvník se nevědomky zapojil do vzniku nového uměleckého díla. Zcela nové peníze Epos získával v České národní bance, kam chodil pravidelně vždy po rozdání bankovek návštěvníkům. Peníze, které naopak získal od návštěvníků, ukládal do bezpečnostní schránky. Ze shromážděných peněz od návštěvníků se stalo dílo 3080 transakcí, počet v názvu odpovídá počtu návštěvníků výstavy, kteří podstoupili směnu peněz. Toto dílo se skládá ze stejného počtu platných českých bankovek v celkové nominální hodnotě 878.600,-. Dílo se následně stalo předmětem aukce a 7. října bylo vydraženo za příklepovou cenu 1.100.000,-. Aukce se stala nedílnou součástí díla a od této chvíle se dílo nazývá 3081 transakcí. Zároveň, ale při vzniku tohoto díla návštěvník výstavy Retroreflexe nevědomky obdržel umělecké dílo sám pro sebe. Každá nová bankovka, kterou návštěvníci obdrželi protisměnou byla totiž skrytě označena Eposovým otiskem prstu speciální průhlednou barvou, která je vidět pouze pod UV lampou a právě jedna taková 100 koruna se nyní stává součástí této aukce.
    Bankovka má sériové číslo H38 574125. V aukčním katalogu je toto dílo reprodukováno pod UV světlem.
    Vzhledem k ojedinělosti díla není stanoveno cenové odhadní pásmo. Nejnižší podání této položky aukčního katalogu je určeno nominální hodnotou dražené bankovky na sto korun českých.

    • dosažená cena: 16 500 CZK