• LESNÍ CESTA

073 | LESNÍ CESTA

ERDÉLYI Vojtěch (1891 Záhatí - 1955)

Olej na dřevě, 26 x 38 cm, rámováno, signováno vpravo dole Erdelyi.
Známý slovenský malíř, sochař a pedagog, studoval na Vysoké škole múzických umění v Budapešti a později také na mnichovské Akademii. Během studia absolvoval stáže v Paříži a Itálii. Determinujícím pro něj bylo právě pařížské období, z nějž si odnesl inspiraci impresionismem. Byl členem Spolku výtvarných umělců v Bratislavě a Užhorodě. Vystavoval v Praze nebo Košicích, ale ponejvíce je spjat s užhorodskou malířskou školou, kde je vnímán společně s J. Bokšayom jako její zakladatel. Základem jeho tvorby je kolorismus a mimořádná forma. Erdélyiova malba je barevně virtuozní a metafyzická. V malířském stylu lze vypozorovat tendence symbolistické a expresionistické, jeho specialitou byly expresivně řešené krajiny a sentimentálně pojaté sociální motivy. Jako pedagog vychoval řadu osobností v malířství Zakarpatí jako Kocku, Šoltése, Boreckého či Kaššaye. Vojtěch Erdélyi patří mezi nejžádanější malíře z pomezí Slovenska a Ukrajiny.

  • zpět