• FIALOVÝ INTERIÉR

124 | FIALOVÝ INTERIÉR

FÁRA Libor (1925 - 1988)

Olej na plátně, 100 x 145 cm, rámováno, datace 1956, signováno vpravo dole Fára 31/XII, 56.
Vystaveno:
Libor Fára, Obrazy, kresby, Galerie československého spisovatele, září 1957, č. kat. 5.
Nabízený obraz pochází z druhé poloviny padesátých let, tedy z období, kdy autor opustil vody surrealismu, ke kterému se později vracel jen zřídka a naplno přešel k formám čerpajícím z poetismu a kubismu. Tato jeho tvorba, do které spadá i Fialový interiér, je signifikantní svým strohým purismem v rámci práce s prostorem a objekty. Silně se drží využívání barevných ploch, plánů, jenž jsou rámovány do symetrických vztahů, navozujíc klid a řád. Tvorba Libora Fáry v rámci námětu interiérů se částečně vrací ke kubistickému vzezření, přesto jsou tyto pohledy více věcné a formou, přístupem k malbě drží přesný kánon. Ve Fárově díle se silně projevuje škola u Emila Filly a též jeho práce pro divadlo. Na tvorbu výtvarníka velice sedí definice, jíž vyslovil jeho přítel Václav Havel, a to že dílo autora se pohybuje mezi bezděčnou původností a uvědomělou disciplínou. Dílo Fialový interiér ctí a naplňuje vše z autorovy tvorby, podává cit pro řád věcí, výtečný výběr barevnosti a též stálý kontrast hravosti s pedantností. Podané dílo je nanejvýše reprezentativním vzorkem autorovy tvorby a výtečnou příležitostí k dražbě pro sběratele, obdivovatele Fárova díla a poválečné české tvorby vůbec.

  • dosažená cena: 430 000 CZK