• KRAJINA S DOMEM

019 | KRAJINA S DOMEM

FEIGL Bedřich (1884 – 1965)

Olej na lepence, 40,5 x 56,5 cm, rámováno, signováno vpravo dole Feigl, zezadu opatřeno výstavním štítkem.
Vystaveno:
Galerie Möller Berlin Landschaft mit Haus, nr. 303.
Nabízené dílo nám přibližuje tvorbu Bedřicha Feigla. Přestože dílo není datováno, určitou nápovědou je nám štítek na zadní straně podložky, který odkazuje k výstavě v galerii Möller. Tato zpráva nás neodkazuje k nikomu jinému než k Ferdinandovi Möllerovi, jednomu z největších galeristů a obchodníkovi s německým modernismem. Propojení Bedřicha Feigla s německým prostorem bylo velice silné, jak jeho cestami, tak následně pobytem v Berlíně, kde se mimo jiné zúčastnil výstav Neue Sezession. Osobnost autora je též úzce spojena s českou expresionistickou skupinou Osma, kde měl své pevné místo. Podané dílo Krajina s domem je svou expresivností umírněnější. Dům zářící silnou hutnou žlutí proniká zalesněnou krajinou. K domu vede roklina, které jako jediné není v cestě stromoví. Tento kukátkový průhled lesem odkazuje na manýristickou tradici a dopomáhá k umocnění autorem zacíleného námětu domů, jenž je cílem příběhu díla. Obraz je ovládán tóny žluté a zelené barvy, jejichž valéry zhmotňují daný námět. Dílo je svým motivem zádumčivé povahy, která je umocněna zvolenou temností a plochou barev. Divák se stává objevitelem, jenž si klestí cestu zelení až k cíli, hnán nevysvětlitelnou mocí domu na konci strže. Toto obydlí zosobňuje nejen cíl, ale i nový, netušený prostor. Dílo je tvořeno silnými, rozvážnými tahy a divákovi navozuje pocit zúčastnění se a též vyvolává dojem sevření daným motivem. Tvorba Bedřicha Feigla je v předkládaném díle reprezentována více než skvostně, Krajina s domem je výtečným, expresivně laděným krajinným dílem intimního ražení. Autor zde podal mimořádný umělecký výkon, a tak by toto dílo nemělo uniknout žádnému ze sběratelů tohoto autora či expresivního umění vůbec.

  • zpět