125 | PLACE DU TERTRE, MONTMARTRE (PARIS)

    FEIGL Bedřich (1885 – 1965)

    Olej na plátně, 46 x 55 cm, rámováno, signováno vlevo dole Feigl.
    Dílo nám nabízí pohled na baziliku Sacré-C?ur, jak se tyčí nad městem světla a dotváří tak jeho reliéf. Bedřich Feigl nejspíše podaný obraz vytvořil při jedné ze svých cest do Paříže, při obdivu nad krásou tohoto města kultury. V prvním řádu díla malíř zobrazil hloučky lidí při procházením mísem náměstí, při jejich obyčejích a společenském kontaktu. Hutnými tahy štětcem zde vytvořil poněkud zasněnou vidinu podvečera, jak zalívá Slunce zbytky paprsků části domů a střech a střídá se tak s pouličním rejem noci. Feigl neopomenul dosadit do této městské krajiny též trochu stromoví, aby jemně rozčísl perspektivu viděného a dodal mu tak na prostorovosti a romantice. Té se dostává ve chvíli pohledu právě na na zmiňovanou baziliku spoza koruny stromů. Obraz je krásným svědkem života francouzského velkoměsta, jeho všedního fungování a zároveň dávky jedinečnosti jeho starých uliček a náměstí. Bedřich Feigl výtečně vystihl atmosféru Paříže a jejích ulic, a podal malířsky vyrovnané a vysoce kvalitní dílo.

    • zpět