• PŘÍSTAV

101 | PŘÍSTAV

FEIGL Bedřich (Friedrich) (1884 Praha - 1965 Londýn)

Olej na plátně, 66 x 82 cm, rámováno, datace – kol. r. 1930, signováno vlevo dole Feigl.

Komentář PhDr. Michaela Zachaře:
Rozený kosmopolita, významně ovlivněný německou výtvarnou scénou před první světovou válkou, patřil ke skupině Osma. V meziválečné době působil delší čas v Palestině a po druhé světové válce se usadil ve Velké Británii. Obraz galerijní úrovně představuje autora v jeho dosti typické podobě, s výrazným expresívním rukopisem a elegickým koloritem, bez nadmíry ornamentalizující dikce časté v pozdním údobí tvorby. Městské žánry a i sama architektura různých světových měst se staly již od desátých let jedním z emblémů Feiglova odkazu.

Malíř, grafik a ilustrátor, studoval na AVU v Praze v ateliéru V. Bukovace a F. Thieleho. Po studiu odjíždí do Antverp, v roce 1906 s E. Fillou a A. Procházkou do Německa, Holandska, Francie a Itálie. V Německu se setkává s M. Liebermannem, který jeho tvorbu poznamenává. V roce 1907 a 1908 se zúčastnil výstav Osmy, s W. Nowakem a M. Horbem tu zastupoval české německé umělce. Od roku 1910 žil v Berlíně, v roce 1932 se vrací do Prahy. Ve třicátých letech cestoval po Orientu, byl v Egyptě a Jeruzalémě. Expresívnost jeho malby oproti malířům Osmy je střídmější, určená jeho harmonizačním, v podstatě novoklasicistním základem. Postupem času u něj vystupuje významně role světla jako jednotícího, ale i jako duchovního elementu.
Autor viz T 1/210, V 2/84, Ch 2/219, NEČVU 1/171.

  • zpět