085 | HLAVA

    FILLA Emil (1882 - 1953)

    Patinovaný bronz, 22 cm, značeno vpravo dole E. Filla, kvalitní pozdější odlitek.
    Nabízená plastika je dílem jednoho z nejvýznamnějších českých umělců a klíčového představitele kubismu na našem území, Emila Filly. Velkou inspirací v tomto stylu mu byli francouzští modernisté P. Picasso a G. Braque, s jejichž pracemi se poprvé setkal v Paříži na svých cestách Evropou kolem roku 1906, kdy navštívil kromě Francie také např. Itálii, Holandsko či Německo. Po návratu zpět do Prahy začíná inspirací překypující Filla tvořit ve stylu kubismu, kde prošel postupně několika etapami. Přesto, že se Filla prosadil spíše jako malíř než sochař, což je logicky dáno menším počtem jím vytvořených plastik, můžeme říci, že se sochařské činnosti věnoval během tří časových úseků: mezi lety 1913-1914, 1934-1935 a nakonec v období 1936/37-38. V aukci nabízená bronzová plastika spadá do Fillovy tvorby z pozdějších let třicátých, neboť právě v tomto čase se umělec tomuto tématu věnuje. Jeho pojetí lidské hlavy je typické svým antropomorfním pojetím, kdy busta ve výsledku na první pohled vyhlíží až nelidským dojmem, který divák nalézá takřka haptickým viděním. Filla libovolně zaměňuje a posouvá pozici nosu, očí i rtů, deformuje je, přesouvá dolů a nahoru, nicméně vždy je zachovává, čímž divákovi umožňuje poznat, že se jedná o lidskou hlavu. Filla své hlavy formoval způsobem takovým, jakoby vyrůstaly samy ze sebe, z nitra hlavy, jakožto centra lebky a sídla rozumu. Jednotlivé části se derou na povrch a více či méně vystupují do prostoru a utvářejí velice dynamický a emočně vypjatý bronzový portrét. Můžeme říci, že zmíněná zdánlivě nelidská podoba byla pro Fillovy hlavy nejen typická a rovněž zamýšlená, neboť umělec tak vyjadřoval svůj negativní postoj ke klasickému, akademickému ideálu krásy, projevoval tak svůj vzdor vůči klasicistním konvencím a utvářel tak osobitý výsledný vjem, kterým se zapsal do dějin českého umění.

    • dosažená cena: 50 000 CZK