• PANENSKÝ TÝNEC

111 | PANENSKÝ TÝNEC

FILLA Emil (1882 – 1953)

Akvarel a tuš na papíře, 26,5 x 78 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1950, signováno vpravo dole Emil Filla 1950, opatřeno autorským přípisem s určením.
Dílo jednoho ze zakladatelů moderního českého umění pochází z padesátých let, kdy se již naplno věnoval tušové technice a zaznamenávání Českého středohoří. V nabízeném díle se nám představuje městečko Panenský Týnec, které spadá do mikroregionu Perucko, které Emil Filla velice dobře znal. Autor žil od konce čtyřicátých let na zámku Peruc a měl České středohoří celé na dlani. Pohled, který nám dílo přináší, je veden od severu na centrálu tohoto města, na nedostavěný gotický chrám Panny Marie. Tento gotický relikt doplňuje barokní zvonice a spolu tak vytváří nejvyšší bod obydlené krajiny. Filla za pomocí kontur tuše vytvořil výtečně vykreslenou krajinu a posléze pomocí kolorování akvarelem rozzářil sobě známý kout české krajiny. Krajina zde interpretuje jako místo života a kultury, jak přírodní, tak lidského díla. Obrazem se linou jak pruhy barevné půdy, tak pruh elektrického vedení, oba komponenty v symbióze. Obrazu vévodí jmenovaný chrám, ale Filla neopomenul ani tyčící se komín po pravé straně či důležitost stromoví, které konfrontuje diváka v prvním řádu díla. Nabízené dílo Emila Filly má všechny kvalit tvorby umělce a dodržuje všechny znaky jeho poválečné kresebné tvorby. Panensky Týnec v podání E. Filly je reprezentativním díle autorovy tvorby padesátých let.

  • dosažená cena: 160 000 CZK