FILLA Emil: SOCHAŘ A MODEL

    Kombinovaná technika na kartonu, 26 x 34,5 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1937, signováno dole uprostřed Emil Filla 1937.    Posoudil a pravost díla potvrdil PhDr. Karel Srp.    Dílo, jež se nám nabízí, pochází z ruky jedinečné osobností českého moderního umění, z ruky umělce, který se vymykal vůči celé své generaci. Emil Filla v nabízeném díle ztvárnil svým osobitým způsobem téma vztahu sochaře a jeho modelu. Sochař, v zápalu práce, modeluje zvolený námět a samotná modelka zastává stylizovanou pozicí, nehnutě čekajíc na požadované zachycení. Práce je vytvořena v typickém duchu Emila Filly, pomocí tuše a akvarelu, který svými valéry podtrhuje celistvost námětu. Celý příběh je zasazen do jakéhosi ateliéru sochaře, který konturuje námět díla a dotváří perspektivu zvoleného motivu. Emil Filla v nabízeném kusu projevil svou jedinečnost ve vidění reálii, které vždy dokázal přetvořit v jedinečné a svébytné dílo. Sochař a jeho model dává možnost vhledu do autorova světa a ukazuje nám, jak mistr postupně vypracovával finální oleje, které toliko obdivujeme.      


    • vyvolávací cena: 230 000 CZK