• ZÁPASY A BOJE

095 | ZÁPASY A BOJE

FILLA Emil (1882 Chropyně - 1953 Praha)

Osm sádrových reliéfů, patinováno, průměr jednoho reliéfu cca 20 cm, datováno 1938, značeno Emil Filla.
Provenience:
Z majetku rodiny pražského kovolitce Karla Bartáka, první prodej,
Podle těchto osmi sádrových předloh z původně dvanáctidílného cyklu odlil Karel Barták pro Emila Fillu k dvacetiletému výročí založení Československa z každého z nich jeden bronzový odlitek. Výtvarník a kovolitec pak začali naplňovat svůj další záměr, a to odlít Zápasy a boje do stříbra. Takovéto odlitky se jim podařilo zhotovit tři, poté jejich spolupráci přerušila II. světová válka.
Emil Filla byl žákem V. Bukovace na AVU v Praze, zdrojem jeho tvorby je však umění starých mistrů, jimž věnoval nesčetně úvah, a tvorba Munchova a Picassova, kterou někdy až dogmaticky sledoval. Se skupinou Osma a později Skupinou výtvarných umělců spoluvytváří platformu pro orientaci českého moderního umění, majícího svůj počátek v otřesu z výstavy Munchovy v r. 1905. Fillův kubismus prochází několika etapami od strohosti holandského období až po znakovost 40. let. Ve 30. letech se jeho forma monumentalizuje do námětů zápasů, mýtů a lidových písní, v 50. letech se proměňuje do realismu pohledů na České Středohoří.
Autor viz T 1/220,2/761, TD 53, V 2/104,5/478, B 4/365, Ch 2/247, NEČVU 1/176, Č. Berka, Soupis gr. tvorby E. Filly, 1964.

  • dosažená cena: 48 000 CZK