032 | ZÁTIŠÍ S RYBOU A VÁZOU

  FILLA Emil (1882 Chropyně - 1953 Praha)

  Olej na plátně, 25,5 x 41,5 cm, rámováno, datace – okolo r. 1926-7, signováno vpravo dole Emil Filla.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Karla Srpa.
  Provenience:
  Z majetku Dr. Evžena Laušmana, bývalého právního zástupce Národní galerie.
  Fillovo zátiší komorních rozměrů z období let 1926-1927 prezentuje autorovo svébytné dílo s jasným autorským rukopisem.
  Dílo vyznívá velmi skromně a jeho provedení tak působí o to citlivěji. Oproti jiným Fillovým zátiším je zde viditelná nejen úspora barevné plochy, ale také obsahová stručnost. Střídmé fasetování barevných ploch zaplavuje diváka klidným dojmem. Práce s barevnou vrstvou je v daném díle velmi vyvážená, hřejivost zlatavých tónů ustupujícího lazurního pozadí kontrastuje s hutným pastózním obsahem v popředí, jednoznačně dochází k příjemnému pnutí mezi těmito plochami.
  V zátiších z tohoto období si lze velmi často povšimnout organického prvku, jež vyvstává z plochy plátna, jedná se o různé ptactvo, kančí hlavu či plody mořské říše, které doplňují celou kompozici díla. V tomto případě je tím organickým předmětem ryba v kontrastu s typickým předmětem zátiší, a to vázou. Pouhé tyto dva předměty reflektují horizontální a vertikální linie probíhající malbou. Pohled na Fillovo zátiší nese informaci o schopnosti jasného sdělení v mistrném podání. Dílo je díky své obsahové střídmosti netypickým kouskem ve Fillově tvorbě, a proto i velmi zajímavým sběratelským kusem.

  • dosažená cena: 1 450 000 CZK