• KLÁROV

149 | KLÁROV

FIŠÁREK Alois (1906 Prostějov - 1980 Praha)

Olej na plátně, 110 x 130 cm, rámováno, datováno 1952, signováno vpravo dole Fišárek 52, zezadu opatřeno štítkem ČFVU.
Malíř, tvůrce tapiserií a vitráží, vystudoval AVU u prof. V. Nechleby. Studijní cesty Do Francie a Itálie. Od roku 1932 člen SVU Mánes, později též Skupiny výtvarných umělců v Brně. Od roku 1967 profesor na AVU v Praze. Zprvu byl vyznavačem optických krás reality a holdoval zvučným barevným tónům. Koncem 20. let reagoval na snahy o návrat k fauvistickému kultu barvy a o modifikaci kubismu do lyričtější podoby. Koncem 30. let a za války našel inspiraci v prostředí starých uliček, opuštěných náměstí a sadů. Přátelství s A. Wachsmannem uspíšilo syntézu jeho krajinných námětů s motivy zátiší v metaforické obrazy poznamenané válečnými žaly.
Autor viz T 1/124, TD 55, V 2/110, B 4/377, Ch 2/256, NEČVU 1/182.

  • dosažená cena: 150 000 CZK