• ABSTRAKTNÍ KOMPOZICE

078 | ABSTRAKTNÍ KOMPOZICE

FOLTÝN FRANTIŠEK (1891 Královské Stachy – 1976 Brno)

1932, olej na plátně, 61x46 cm, signatura nezjištěna vzadu na blind rámu ná pis Jánuš Kubíček a staré štítky Přiložen starý dopis: Roku 1932 v Paříži od mistra Foltýna PhMr. Jaroslav Šavrda.

Provenience:
– sbírka PhMr. Jaroslava Šavrdy
– sbírka sochaře Josefa Kubíčka
– sbírka malíře Jánuše Kubíčka
– soukromá sbírka

Vystavováno:
na výstavě Foltýnovy nefigurativní tvorby v Národní galerii v Praze (1965, kurátor prof. Jaromír Zemina, kat. číslo 4)

Publikováno:
Jiří Hlušička František Foltýn 1891-1976, celostránkově pod číslem 110 vydal GAP Brno 2006.

PŘILOŽENO POTVRZENÍ AUTENTICITY PROF. PHDR. TOMÁŠE VLČKA CSC., PŘILOŽENA EXPERTIZA UZNÁVANÉHO ZNALCE DÍLA A PŘÍTELE MALÍŘE PROF. PHDR. JAROMÍRA ZEMINY.

Profesor Zemina k obrazu píše:
„Obraz vznikl ke konci Foltýnova pobytu v Paříži (1924-1934), v době kdy byl respektovaným členem mezinárodního sdružení Abstraction-Creátion. Obrazům, které tehdy maloval a jimž dá val název Kompozice, Abstraktní kompozice nebo Obraz, řešil základní problémy vztahu barvy a tvaru, prostoru, plochy a linie v jejich kvalitě i kvantitě, a často k nim na zadní straně přidá val odborný komentář, mající vysvětlit jejich obsah. Pojímal je plošně a fiktivní prostorovosti dosahoval vzájemnými vztahy barev, zejména kontrastním sousedstvím tmavých a světlých. Všechny obrazy mají výrazně malířský ráz a svědčí o harmonické vyrovnanosti racionální a instinktivní složky Foltýnovy tvorby. Jeho písemné komentáře vypadají vědecky, ale samy obrazy působí básnivě jako lyricko-dramatické výtvarné skladby
a v jejich citovém ladění nacházeli pařížští kritikové přímo něco slovanského. Všechny tyto vlastnosti má i posuzovaný obraz“.

 

Brněnský malíř František Foltýn patří k umělcům, jejichž životní dráha a dílo nejsou nikterak jednoduché, jednoznačné, přímočaré. Po absolvování Uměleckoprůmyslové školy prožíval své umělecké začátky na Slovensku v Bratislavě, v Košicích a na Zakarpatské Ukrajině. V polovině dvacátých let odjel do Paříže, kde se stal členem výtvarné skupiny Cercle et Carré (spolu s například Arpem, Kandinským, Legérem, Mondrianem atd.), zaměřené na geometrickou abstrakci a po jejím zániku stál u zrodu mezinárodní skupiny Abstraction-Création (například s Arpem, Herbinem, Kupkou, Mondrianem, Nicholsonem, Gabo, Schwittersem a dal.). Z tohoto významného tvůrčího období je i obraz Abstraktní kompozice. V roce 1934 se Foltýn vrátil zpět z Paříže do Brna.

  • dosažená cena: 1 100 000 CZK