• KUBISTICKÁ KOMPOZICE S KLOBOUKEM

054 | KUBISTICKÁ KOMPOZICE S KLOBOUKEM

FOLTÝN František (1891 - 1976)

Olej na plátně, 62 x 58 cm, rámováno, datace 1924, signováno vlevo dole FOLTÝN 1924, zezadu opatřeno štítkem Galerie l´Etoile, Paris.
Dílo jednoho z našich dobře známých abstraktních umělců datované do první poloviny dvacátých let, již plně pracuje s kubistickými formami a plně je využívá. Klobouk v popředí poukazuje na malířův cit pro tvar. Tento kus oděvu, jež samotný je ničím, se záhy stává středobodem. Svými více či méně ostrými zahnutími se jeho monochromní zabarvení proměňuje do mnoha odstínů, ve změť linii a ploch. Klobouk dostává úplně jiné prostorové limity a stává se solitérem sám o sobě. Druhý hlavní motiv díla, džbán ležící za jmenovaným kloboukem, je o poznání jemněji tvarován, promlouvá tak k divákovi klidněji, než-li je tomu u klobouku. Stává se z něho jakýsi protiklad. Tvar džbánu, pocit z něho, dotváří přilehlé zrcadlo, jenž zachycuje jeho surově stvořené kontury, jenž se poněkud liší od viděné strany divákem. Celý obraz navozuje pocit jemného chvění, jeho barevnost není ani na kousku plátna monochromní, každý odstín se přelévá a oku diváka nenechává klidu. Obrazová výstavba není plošná, promlouvá zde autorův smysl pro hloubku. Foltýn zde také ctí svůj cit pro kombinaci teplých a studených odstínů. V díle malíř nepoužívá osové symetrie, jak tomu v první polovině let dvacátých často dělal, ale o to více zde neopomíjí rozvržení námětu do dvou rozdílně ubíhajících se linií a též zrcadlení objektu. Nabízené dílo je nádherným příkladem malířovy ranější tvorby ovlivněné kubismem.

  • zpět