142 | KRAJINA V TRÓJI/PORTRÉT

    FREMUND Richard (1928 - 1969)

    Olej na překližce, 52,5 x 70 cm, rámováno, datace 1953, signováno vpravo nahoře Fremund 53.
    Nabízené dílo pochází z ruky jednoho z důležitých umělců poválečného českého umění. Richard Fremund v díle Krajina v Troji/Portrét vykazuje svůj klasický přístup k malbě. Velkými a silnými tahy zaznamenává viděné, v tomto případě krajinu trojských vršků a sugestivní barevností a hutností barevné hmoty vytváří nový svět k nahlédnutí. Malíř obrazovou kompozici často ve svém díle dělil řadou svislých a vodorovných čar a vzniklé plochy vyplňoval kontrastními barvami, zde k tomuto kroku plně nedošel, ale onen proces postupného nanášení barevné pasty je zde zřejmý. Vystavěná krajina si zde zachová svůj reálný rys, přesto je idealizována, na zamýšlenou formu ovlivněna malířovým vyzněním. Richard Fremund zachytil trójskou krajinu v jejím počátku zastavění, a tak divák hledí na zelenavé a hnědavé pruhy pozemků v jejich původní podobě. Do prvního plánu malíř zasadil zástavbu vilek a činžovních domů, které lemují spodní okraj obrazu. Domy vyznívají jako jakási stěna, před níž začíná nová urbanizace krajiny a za ní zůstává starý svět, se svým odlehlým prostorem okolo stavení a v neposlední řadě trojské vinice, které patří k jedněm z nejstarších v Čechách. Předložené dílo je zajímavé také svou zadní stranou, kde je vymalován portrét může, a to v autorově typickém podání hmoty barev. V tomto případě již samotný zvolený námět je pro malíře velice netypický a ojedinělý. Dílo je tak dvojí a o to více by mělo diváka a případného dražitele zaujmout.

    • zpět