FREMUND Richard: STROMY U ŘEKY

  Olej na plátně, 50 x 61 cm, rámováno, datace 1950, signováno vpravo dole FREMUND 50, zezadu na blindrámu signováno: R. FREMUND 50, zezadu blindrámu nápis: BRUNO VON PALLACH.  Vystaveno:
  • Dialogy v obrazech, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha, 2014.  Publikováno:
  • Dialogy v obrazech, S.V.U. Mánes, Praha, 2014, s. 115.  Nabízené dílo pochází z ruky jednoho z nejvíce osobitých umělců poválečného českého umění. Richard Fremund v díle Stromy u řeky vykazuje svůj klasický přístup k malbě. Velkými a silnými tahy zaznamenává viděné, v tomto případě krajinu podél řečiště a za pomoci sugestivní barevnosti a hutností barevné hmoty vytváří divákovi zcela nový svět k nahlédnutí. Malíř obrazovou kompozici často ve svém díle dělil řadou svislých a vodorovných čar a vzniklé plochy vyplňoval kontrastními barvami. Zde k tomuto kroku plně nedošel, ale onen proces postupného nanášení barevné pasty je zde zřejmý. Vystavěná krajina si zde zachovává svůj reálný rys, přesto je idealizována na úplné jádro podstaty zobrazeného. To ale nemění nic na obsahovém vyznění krajiny, která si udržela všechny své naturální znaky a jež se otvírá našemu zvídavému oku. Umělec v daném případě nedospěl ke svému pozdějšímu zgeometrizování forem, přesto zde silné tahy barevné pasty a sebejisté vedení štětce již napovídá onu cestu k zjednodušení forem šedesátých let. Fremund v nabízeném díle Stromy u řeky potvrzuje své místo velkého koloristy v dějinách českého poválečného umění. Jeho silný expresivní podpis, důraz na barvu a zjednodušení formy je nezaměnitelný. Richard Fremund bez diskusí patří k tvůrcům spoluutvářejícím podobu českého poválečného umění a jeho dílo je toho též příkladem.


  • vyvolávací cena: 90 000 CZK