• VESNICE

242 | VESNICE

FREMUND Richard (1928 Praha - 1969 Praha)

Olej na plátně, 65 x 75 cm, rámováno, datováno 1951, signováno vpravo dole Fremund 51.
Posoudila a pravost potvrdila PhDr. Marcela Chmelařová.
Počátkem padesátých let jezdíval Richard Fremund s Otou Janečkem za kamarádem Vašíčkem do Svatobořic na Kyjovsku. Vesnické inspirace s jadrností tamního živlu a svéráznými obyčeji vešly i do mnohých tehdejších maleb i z jiných lokalit než je vlídný jihomoravský úval. Z nich zde prezentovaná rozměrnější práce má podstatné znaky jeho krajin, tj. vysoký horizont, provázanost vegetace a obydlí, ještě fauvistickou smavost oproti pozdější zvýrazněné expresivitě. Jde o přesvědčivou malbu z raného autorova období, kde již shledáme jeden z jeho typických rysů, kterým je střídání více štětcových technik na jednom obraze. Způsob kombinace roztíraných ploch s pastóznějšími zaručuje obrazu rytmizaci a potřebnou vnitřní dynamiku.
Malíř, grafik, scénický výtvarník a ilustrátor, studoval AVU v Praze u V. Pukla a V. Nechleby. V polovině padesátých let čerpal z tradic českého moderního umění od Filly a Čapka až po Špálu. V jeho díle ho okouzlil Picasso a Matisse, maloval portréty a krajiny, byl výborným koloristou a později inklinoval k plastické abstrakci. V technologii malby kombinoval olejové malby s laky. Ve svých obrazech dělil obrazovou kompozici řadou svislých a vodorovných čar a vzniklé plochy vyplňoval kontrastními barvami. Postupně do svých obrazů zapojoval plastické objekty a výstřižky a pod vlivem renesančních géniů Leonarda Da Vinciho a Sandra Botticeliho po roce 1967 ve svých nečetných dílech absentuje barvu a nahrazuje ji plastickým tvarem.
Autor viz TD 56, Ch 2/294, NEČVU 1/189.

  • dosažená cena: 85 000 CZK