• MALÁ ČTENÁŘKA

064 | MALÁ ČTENÁŘKA

FRIDRYCH Miroslav Bedřich (1884 Komárno - po roce 1955)

Olej na plátně, 57,5 x 52,5 cm, rámováno, datováno 1918, signováno vlevo dole.
Malíř a grafik, studoval ve Lvově a na UPŠ v Praze u Prof. Dítěte, Preislera a Hofbauera. Výtvarně činný jako portrétista a krajinář. Člen spolku KVU Aleš. Maloval portréty mnoha význačných osobností českého společenského světa. Krajinářské motivy čerpal z Podkarpatské Rusi, Českomoravské vysočiny a Šumavy.
Autor viz T 1/237, TD 56, Ch 2/296.

  • dosažená cena: 70 000 CZK