• KOMPOZICE

119 | KOMPOZICE

FULLA Ĺudovít (1902 Ružomberok - 1980 Bratislava)

Olej na plátně, 17 x 15 cm, rámováno, datace 1933, signováno vpravo dole LF, zezadu L.Fulla 1933.
Opatřeno potvrzením pravosti díla PhDr. Katarínou Bajcurovou, CSc., odbornou analýzou Památkového úřadu Slovenské republiky a odborným posudkem Mgr. Martina Šugára, Ph.D.
Komentář z posudku Mgr. Martina Šugára, Ph.D.:
Posuzované dílo zázračně zpřítomňuje slova Fullových vyznání o malbě a smyslu jeho tvorby. Fajnovost malby je svědkem neskrývané radosti a požitku. Dílo malé svými rozměry, velkorysé svojí kompozicí, bohatstvím čistých a příjemně teplých barevných tónů, ukládaných přímo s precizností zlatnické práce na podložku, místy vypointovaným pastózním vrstvením anebo vložením výrazné linie. Připomíná email cloisonné. Dílo sice malé formátem, ale vzácné svojí jedinečností, podobně jako originální mistrovský šperk.
Slovenský malíř, který je považovaný za jednoho ze zakladatelů moderního malířství a grafiky, scénograf a výtvarný pedagog. Studoval na AVU v Praze v ateliérech u prof. F. Kysely a prof. A. Hofbauera. Během studií se seznámil s M. Galandou. V díle ho inspiroval kubismus. Po studiích se v r. 1927 vrátil na Slovensko. V roce 1928 stál u zrodu Školy uměleckých řemesel v Bratislavě, kam přetáhl i M. Galandu. Za vrchol jejich spolupráce je považován manifest slovenského moderního malířství Súkromné listy Fullu a Galandu. Od r. 1943 působil v Martině a v r. 1949 se vrátil do Bratislavy, kde byl angažován jako vedoucí oddělení monumentálně-dekorativního malířství Vysoké školy výtvarných umění. Poté se přestěhoval do Žiliny, kde si v r. 1958 zařídil v domě malou soukromou galerii. V r. 1962 se přestěhoval za rodinou, ke svým sestrám do Ružomberoku. V r. 1969 mu na pozemkách jeho dědy postavil stát Galerii Ludovíta Fully, které se poté stalo muzeem děl, které malíř daroval státu. Byl specialistou na tapisérie, které jsou považovány na Slovensku za nejzajímavější. V námětech se inspiroval slovenským lidem, jeho tradicemi, folklórem, ale i současným životem, lidovými písněmi a pověstmi. Jako ilustrátor se zapsal do povědomí výtvarným zpracováním lidových pohádek Pavla Dobšinského. Byl mnohostranným umělcem, věnoval se malbě, jevištní výpravě a již zmíněným ilustracím a tapisériím. Fulla vystavoval v Bratislavě, Žilině, Varšavě, Praze a Košicích. Jeho dílo je zastoupeno ve Slovenské národní galerii v Bratislavě a v NG v Praze aj.
Autor viz T 1/246,2/761, TD 57, V 2/177, B 4/554, Ch 2/311.

  • dosažená cena: 1 200 000 CZK