• U JEZU

050 | U JEZU

FÜRST Jindřich (1873 Dobrno ve Štýrsku - 1943 Turnov)

Olej na kartonu, 40 x 52 cm, rámováno, signováno vpravo dole Fürst. Konzultováno s PhDr. Mgr. Michaelem Zachařem.
Malíř, krajinář. Studoval na AVU v Praze u prof. Mařáka a Brožíka. Podnikl studijní cesty do Egypta, Anglie a Belgie. V Praze se účastnil výstavy Umělecké besedy v r. 1907 (Soumrak, Večer), výstavy Jednoty umělců výtvarných r. 1907 (Vrby u potoka, Skica), výstavy Krasoumné jednoty r. 1907 (Před deštěm), jubilejní výstavy Krasoumné jednoty r. 1908 (Pod mrakem, Na potoce), výstavy Umělecké besedy v r. 1910 (Soumrak, Deštivá nálada). Známý historik umění K. B. Mádl o jeho díle řekl: „ …obrazy J. Fürsta, nového talentu, krásných malebných myšlenek, vyzbrojeného na uměleckou pouť citovou hloubkou, taktuplnou rozhodností v barevném výrazu…“ Na mezinárodní výstavě v Bruselu v roce 1910 vystavil dva obrazy - Vrby na cestě a Malá náměstí v Praze. Byl členem Turnovského Díla a Sdružení výtvarníků v Praze. Za světové války vstoupil do služeb poštovního úřadu v Praze a později ve výslužbě se usadil v Turnově.
Autor viz T 1/247, 2/761.

  • dosažená cena: 36 000 CZK