020 | ZAKLADAČ

  GROSS František (1909 - 1985)

  Olej na lepence, 26,5 x 48 cm, rámováno, zezadu štítek z pozůstalosti autora.
  Publikováno:
  Petrová Eva, František Gross. Praha 2004, s. 142, č. soupisu 167.
  Autor zde zachytil každodenní náplň důlního stroje v prostředí, kterému vládne. František Gross, člen Skupiny 42, byl ve své tvorbě zaujat lidským konáním v soudobém prostředí města a periférií. Tato fascinace se projevovala například v zobrazování průmyslových lokalit, kde lidská ruka vytvořila často svět sám pro sebe. Nabízené dílo je krásným příkladem tohoto vidění. Obrovský zakládající stroj přendavá vytěžený materiál a přebírá se v krajině země, jako jakýsi gigant, který utváří danou půdu, jako když člověk nakládá se zahradou. Zakladač svým rozpětím určuje měřítko v krajině a stráží pravidla, které sám nastolil. Monochromatické šedé pozadí umocňuje jedinečnost postavení stroje, jeho mohutnost v krajině, jeho nadváladu nad ní. František Gross v pozdější tvorbě spěl k předaní antropocentrické podoby stroje do lidské postavy a náhled na průmylove krajiny a jejich zákoutí mu byl studnicí využitelných fragmentů. Dílo Zakladač je krásným příkladem Grossovy lásky k industriálním krajinám, ke stroji, dílu člověka.

  • zpět