028 | PROSTOROVÁ PARTITURA

    GRYGAR Milan (1926)

    Tuš a tempera na kartonu, 99 x 69 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, datace 1991, signováno zezadu Milan Grygar 1991.
    Pravost potvrdili PhDr. Ilona Víchová a PhDr. Ivo Helán.
    Autor díla jdoucího do aukce je nejspíše jedním z nejznámějším z českých umělec dneška. Milan Grygar nedávno otevřel svou novou výstavu v Národní galerii a Prostorová partitura směle odkazuje na tento svátek umění. Umělec započal svou práci s interpretací hudby, zvuků od roku 1965, kdy se začal zabývat vztahem hudby a zvuku, následně projektovaném na ploše. Roku 1966 vystavil kresby i se zvukovou nahrávkou a o rok později poprvé vystavil půdorysné partitury jako projekce rozprostřeného zvuku. Své kresby a obrazy dodnes koncipuje jako partitury různých principů. Prostorová partitura je výtečnou ukázkou umělcova počínání si s tématem zvuku, jako hybatele linií v prostoru. Zde navíc můžeme mluvit o velice estetickém vyznění těchto líní, kdy se Grygarovi podařilo vynést partituru tak, že vytvořila jakýsi mnohoúhelník. Milan Grygar v díle spojil zdánlivě nemožné. Tato dvě vedle sebe žitá témata, zvuk a linie, zde popsal s neochvějnou matematickou detailností a potvrdil své právoplatné místo na piedestalu současného českého umění.

    • dosažená cena: 150 000 CZK