084 | ZVUKOPLASTICKÁ KRESBA

    GRYGAR Milan (1926)

    Tuš na kartonu, 88 x 63 cm, rámováno, pod sklem, datace 1989, signováno zezadu MILAN GRYGAR 1989.
    Dílo nabízené do aukce je dílem jednoho z největších žijících českých umělců, tvůrce specifických uměleckých přístupů, jež spatřily světlo světa právě díky němu. Milan Grygar své dílo často nechává promlouvat za pomocí geometrického jazyka, geniální jednoduchosti linií a dané perspektivy. Již od šedesátých let umělec experimentoval s prvkem hudby jako činitelem procesů, které se dají umělecky interpretovat. Grygarovy postupy docílily toho, že se výsledný kresebný záznam stal rovnocenným zvukové stopě. Šedesátá léta v tvorbě Milana Grygara určily následný vývoj jeho celé umělecké tvorby a také mu následně zajistila celosvětové uznání. Předložené dílo Zvukoplastická kresba je krásným důkazem Grygarovy práce sedmdesátých let. Kresba je příkladnou ukázkou autorovy eliminace barevné rozmanitosti až na úplné minimum, a to v podobě rozhovoru černé linie s bílou plochou. Milan Grygar v díle využívá svou vytříbenou techniku kresby spolu se smyslem pro správné vystižení zvukového záznamu. Dílo je důkazem autorova až geniálního přístupu k dané formě, jeho přetvoření jednoduchého v božsky pevné zákonitosti. Zvukoplastická kresba je jedinečným exemplářem, úkázkovým vzorkem díla velkého českého umělce, který nejen spoluutvářel české poválečné umění, ale také svým myšlením a tvorbou oslovil celosvětové obecenstvo.

    • zpět