067 | DOMKY POD BOUBÍNEM

    HAISE Václav (1903- 1990)

    Olej na plátně, 80 x 115,5 cm, datace 1944, rámováno.
    Autorovy malby se vyznačují výraznou expresivní barevností. Byl nazýván mimojiné krajinářem Šumavyů. Hlavním jeho námětem byla právě krajina Šumavy a jižních Čech. Václav Haise studoval Akademii výtvarných umění u prof. Švabinského. Nejprve se věnoval figurálním námětům, které později opustil a profiloval se následně jako krajinář, fauvistický expresionista. Nabídnuté dílo Domky pod Boubínem pochází z poloviny 40.let, kdy se postupně stával zavedeným malířem, kdy začal vystavovat větší soubory svých děl i v pražské Špálově galerii. Sledujeme tak vzestup k malířově uměleckému vrcholu. Semknutí se Špálovým odkazem je velmi příznačné pro jeho barevná ladění, která mají mnoho společného se špálovskou barevností. Jedná se o typický souzvuk zelené, modré a červené, které vytvořily onen nezamněnitelný špálovský podpis. Podobně i Haise volí pro své krajiny Dominantní sytou azurovou modř, která se tak kontrastně vyjímá vedle položených plánů zelených a okrových pásů. Za další charakteristiku se dá považovat malířův zvláštní ale veskrze působivý vkus pro neobvyklou perspektivu. Předložené plátno je tak umně rozvrstveno do skoro rovnoměrných pásů, které divákovi mohou připomenout vrstvy zemské kůry. I vysoko položený horizont, lyricky ztvárněný s červánky, nám lehce splývá s masou hory a jednotlivé plány tak nejsou odděleny různou hloubkou, nýbrž splývají v dekorativní závěs. Akcentované horizontály jsou harmonizované přísnými vertikálami tyčících se stromů, které svou nadměrnou výškou vzhledem k pozadí ruší zákony reálně možné viděné perspektivy. Malíř tak porušuje většinu klasických pravidel krajinomalby a řadí se tak mezi originální a dnes méně známé umělce specifické generace začínající svou kariéru po druhé světové válce. Dnes se o Václavu Haisem často hovoří jako o krajináři Šumavy.

    • zpět