• KRAJINA S NĚKOLIKA HORIZONTY

119 | KRAJINA S NĚKOLIKA HORIZONTY

HANUŠ Vladimír (1961 Rychnov nad Kněžnou)

Akryl na plátně, 120 x 130 cm, datace 2006, signováno zezadu VLADIMÍR HANUŠ spolu s přípisem s určením.
Současný český malíř, který vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Františka Hodonského a prof. Karla Malicha. Už výběr profesorů zaměřených na krajinu, prostor a světlo nám může hodně napovědět o tom, jak chápe svět a obraz. Ve svém malířském díle, kterému se věnuje v rodném kraji na Rychnovsku, řeší především téma krajiny. Hanuš vytváří obrazy přírody viditelně zaostřené na základní barevné prvky a geometrické tvary. Myšlenkový koncept, který se za abstrahováním skrývá, nezplošťuje skutečnost, naopak jí ponechává jas přítomnosti. Takže i do barevných polí, díky jejich vitální energii, můžeme hledět tak jako z okna do přírody. Na krajinu Vladimír Hanuš nahlíží z mnoha úhlů pohledu, dost často také z jiné perspektivy, z leteckých vzdušných výšek. To naznačuje krajina viděná jakoby shora, linie naznačující kroužení nebo motivy oblaků. Do obrazů se promítá snovost a spiritualita. Významnou roli v jeho díle hraje linie a výrazná barevná plocha. Po stránce obsahové převládají krajiny transponované v subtilní spirituální vize, v nichž propojuje abstraktní prvky a konkrétní motivy – figury, zvířata, květiny. Vladimír Hanuš rád své obrazy panoramaticky skládá z několika dílů. Vytváří diptychy i triptychy, jejichž svátečnost podtrhuje pocit, že jde o oltáře krajiny. Zážitek z Hanušových obrazů stejně jako zážitek z krajiny nejde nikdy zachytit jen skrze zrak, i když je sám cíleně záměrně učarován, ale divák musí zapojit i své další smysly a nechat se polapit do šíře možností autorových obrazů. V. Hanuš se účastnil mnoha skupinových výstav a také uspořádal mnoho výstav samostatných. Jednou z posledních výstav je prezentace tvorby na výstavě Krajina zevnitř v Galerii výtvarného umění v Chebu a výstava Na okraji ráje v prostorách Galerie European Arts.

  • dosažená cena: 50 000 CZK