125 | GIBRALTAR Z AFRICKÉ STRANY

    HANZEN Alexei Vasilievich

    Olej na plátně, 54 x 78 cm, rámováno, datace – po 1910, signováno vlevo dole A.Hanzen.
    Posoudil a pravost potvrdil PhDr. Mgr. Michael Zachař.
    Ruský malíř Alexis de Hanzen narozený v Oděse opustil po studiu práv v roce 1901 rodný kraj, aby mohl studovat na akademii v Drážďanech, Mnichově a nakonec i v Berlíně. V roce 1906 se stal Hanzen členem Societé International des Aquarellistes a Société des Gravures en noir v Paříži. Známý zejména pro své obrazy s námořní tématikou lodí či přístavů. Předložený obraz s výjevem Gibraltaru se snaží o dokumentární věrohodnost, což je patrné již z velmi konkrétního názvu z jaké strany je diváku pohled na Gibraltarský průliv nabídnutý. Autorovy snahy zachytit scénu ve zcela konkrétním čase a denním světle se zračí v pečlivé práci se světlem odrážejícím se nejen na vodní hladině, která nejlépe reflektuje tuto proměnlivost, ale i na povrchu skal, které se drolí do jednotlivých barevných plošek téměř v jakési impresionistické touze bezprostředního zachycení momentu. Ačkoliv tak autor docílil světlem zalitého obrazu, to však nevychází z jeho vnitřku tak jako u některých ryzích impresionistů přelomu století. Kromě četných mořských zákoutí také maloval dokumentární obrazy ze svých cest či se věnoval ilustrování námořní literatury. Zastoupený v uměleckých sbírkách v Záhřebu, Petrohradě či Bělehradě.

    • dosažená cena: 240 000 CZK