100 | KRAJINA S FIGURÁLNÍ STAFÁŽÍ

  HARTMANN Jan Jakub (1658 - 1730)

  Olej na plechu, 23 x 32 cm, rámováno, zezadu dobový štítek s přípisem s určením.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Hany Seifertové.
  Z posudku PhDr. Hany Seifertové:
  „Krajina s hradem a pocestnými zcela nepochybně patří do Hartmannova oeuvru. Charakteristický je základní rozvrh: obrazové jeviště je zleva téměř do poloviny zaplněno lesnatou kulisou a hradem, dále průhledem do údolí, němž meandruje řeka s plachetnicemi a míjí města a stavby a směřuje ke vzdálenému obzoru. Také pravou část obrazu vyplňuje menší kulisa stromů s typickým provedením kmene a listoví. Pro Hartmanna je také příznačná drobná stafáž. Svými pohyby a výraznou bílou a červenomodrou barevností akcentuje pobřeží na pravé a levé straně obrázku. Doplňuje ji také skupina postav, usazených na schodišti pod hradem a další pod hradním schodištěm na loďce, přiražené ke břehu. Hradní stavba je nápadnou součástí kompozice na břehu řeky. Tvoří ji vysoká věž s nadstavbou a malou věžičkou zcela nahoře a nízkou přístavbou, zakrytou plotem v těsném sousedství. (Velmi podobnou stavbu hradu se schodištěm namaloval Hartmann ve své kompozici Krajina se dvěma věžemi v kolowratské sbírce v Rychnově nad Kněžnou, inv. č. 1022/425) Na vstup do hradu navazuje dvouramenné schodiště se zmíněnou stafáží.“

  • zpět