094 | ITALSKÉ POBŘEŽÍ

    HAUBTMANN Michael (1843 - 1921)

    Olej na plátně, 27 x 42 cm, rámováno, datace – 70. léta 19. století, signováno vlevo dole MHaubtmann.
    Michael Haubtmann byl německým malířem, krajinářem narozeným v Praze. V letech 1861 – 1865 studoval u Maxe Haushofera. Malíř procestoval velkou část Řecka, dále Švýcarsko, Itálii, Egypt a taktéž například Norsko. Při těchto svch cestách poznával různorodé světové krajiny, které se mu posléze staly zásobárnou námětů pro jeho tvorbu. V předloženém díle se Haubtmann projevuje jako dokonalý technik a dává poznat své kvality, pro něž je široce Haushoferova škola ponejvíce uznávána. Italské pobřeží se svou různorodostí malíři nabízí bezpočet možností k zachycení dynamiky setkávání vody, vzduchu a země, jichž Haubtmann v díle využil. Umělec vdechuje ve svém díle celé scenérii život v tak věrné podobě, jak jej během svých cest po světě poznával a miloval. Míra realistického podání je na hranici možností a přesto neubírá nic na efektu výsledného zobrazení, naopak mu dodává na autenticitě a autorskému zaujetí. Haubtmann se v nabízeném díle projevil jako hrdy žák svého velkého učitele a potvrzuje své vysoké kvality.

    • dosažená cena: 60 000 CZK