• DÍVKA U CHIEMSEE

064 | DÍVKA U CHIEMSEE

HAUSHOFER Maxmilian Joseph (1811 - 1866)

Olej na plátně, 80 x 100 cm, rámováno, datace – po r. 1854, signováno vlevo dole Haushofer.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové.
Komentář PhDr. Naděždy Blažíčkové – Horové:
Předložený obraz Dívka u Chiemsee je nepochybným a velmi kvalitním dílem mnichovského krajináře Maximiliána Haushofera. Kompozice, barevnost i malířský rukopis obrazu jsou pro krajináře Haushofera typické. Haushofer přijel z Mnichova do Prahy na sklonku roku 1844, aby se zde ujal krajinářské školy Akademie. Působil zde plných dvaadvacet let a jeho krajinářská škola se rychle stala pojmem. Svou tvorbou silně ovlivnil celou generaci malířů, kteří byli jeho žáky.
Námět k obrazu Dívka u Chiemsee vznikl v bavorských Alpách s jižními pohořími a jezery, kde Haushofer nejčastěji hledal inspiraci, zvláště na Chiemsee s oběma ostrovy, jež nepřestal zobrazovat až do konce života. Na Chiemsee jezdil od roku 1828, patřil k zakladatelům tamní malířské kolonie, tam se i oženil a od roku 1844 sem každoročně přiváděl své žáky. Vysokohorský kraj se stále zasněženými vrcholy a pod nimi se rozlévajícími jezery se staly jedním z neoblíbenějších motivů Haushoferových pláten.
V jeho obměňovaných záběrech šlo většinou o fiktivní krajinu, složenou sice z reálných a v přírodě odpozorovaných prvků, ale ve spojení, jaké ve skutečnosti nenalezneme a vždy malovanou v ateliéru. Haushoferova kompozice obrazu je založena na koexistenci reálných a ideálních přírodních útvarů a snaze zapůsobit na pocity diváka, vyvolat v něm silné dojmy.
Předložený Haushoferův romantický pohled na Dívku u Chiemsee je velmi krásná práce v plné šíři dokazující malířské mistrovství svého autora.

  • zpět