152 | LE JARDIN À MAREUIL-SUR-OURCQ

  HAYDEN Henry (1883 - 1940)

  Olej na lepence, 38 x 45,5 cm, rámováno, signováno vlevo dole Hayden, zezadu štítek: Collection L. Darinot N° 239 - 848720 Hayden;
  Vystaveno:
  Dialogy v obrazech, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha, 2014.
  Publikováno:
  Dialogy v obrazech, Galerie Diamant S.V.U. Mánes, Praha, 2014, s. 114.
  Předložené plátno francouzského malíře polsko židovského původu Henri Haydena nám přináší bezprostřední svědectví o překotném vývoji uměleckých tendencí v Paříži v rozhodujících letech mezi 1907 - 1912. Zkušený divák nepřehlédne zřejmé dědictví malířského odkazu určujících postimpresionistů Gauguina a Cézanna a to zejména ve velkoryse pojatých dekorativních barevných plochách obrazu, jejichž výstavba a seřízení do celku je podřízeno pečlivému konstrukčnímu systému. Výjev nám nabízí pohled do zahrady jejíž dominantou jsou dva vertikálně se tyčící jehličnany. Protiváhou tohoto vzdouvajícího se pohybu směrem vzhůru jsou horizontální pásy oblohy a země, které traktují obraz do rovnocenných, spíše ornamentálně pojatých ploch a nenacházíme zde tak hloubku realisticky utvářeného prostoru. Naopak, plochost a perspektivní zkratka obrazového plátna byla malířům tohoto období kýženým cílem. Na diváka působí jistá, avšak záměrná nedotaženost barevných tahů štětce, což ve výsledku vyvolává jakýsi dojem pohybu a rozechvění plátna. Tímto chvěním obraz dokumentárně odpovídá na soudobý boj mezi uměleckými avantgardami v předválečných letech v Paříži.

  • dosažená cena: 110 000 CZK