• PODZIM

034 | PODZIM

HERBST Jaroslav (1887 Dušníky nad Vltavou - 1971 Praha)

Olej na plátně, 61 x 81 cm, rámováno, datace 1939, signováno vlevo dole JHerbst 39.
Český expresionistický malíř, sochař a řezbář se zabýval malířstvím už kolem r. 1912, ale veškeré jeho aktivity tímto směrem přerušilo vypuknutí I. světové války. Po skončení války se rozhodl převzít správu rodinného statku v Dušníkách, ale na malířství v žádném případě nezanevřel. Věnoval se expresionismu, ve kterém viděl základ vlastního malířského rukopisu. Do katalogu ke své výstavě v r. 1934 v Galerii dr. Hugo Feigla napsal vlastní pojednání o podstatě expresionismu. Náměty hledal často ve svém okolí - zpodobňoval krajiny v okolí Dušníků, ale i každodenní život. Zajímavou kapitolou jsou obrazy z příjezdu komediantů do vesnice, které se naprosto vymykají jeho ostatním rurálním námětům. Herbst neobesílal výstavy často, ale byl zastoupen v Krasoumné jednotě a jistě není bez zajímavosti, že se o jeho obrazech pochvalně vyjádřil Josef Čapek, začínající Jindřich Chalupecký nebo František Kovárna. Jeho dílo bylo objevováno až posmrtně, nejprve na autorské výstavě Jaroslav Herbst - malíř Podřipska z r. 1976 a v r. 1995 byla uspořádána výstava také v Praze a v Revolver Revue vyšla jeho esej o expresionismu s reprodukcemi téměř dvaceti obrazů.
Autor viz T 1/321, Ch 3/133.

  • dosažená cena: 56 000 CZK