• ZA STODOLOU

090 | ZA STODOLOU

HLOŽNÍK Ferdinand (1921 Svederník - 2006 Bratislava)

Olej na kartonu, 49,5 x 69 cm, rámováno, datace 1975, signováno vpravo dole F. H. 75.
Vystaveno a publikováno:
Ferdinand Hložník, Oravská galéria Dolný Kubín, květen – červenec 1976, nestr.
Nabízené dílo je reprezentativním dílem slovenské nové moderny, dílem zastupujícím autora v jeho expresivnější poloze. Ferdinand Hložník, paradoxně známější pro svou realističtější krajinářskou tvorbu, zde předkládá svůj způsob abstrahování námětu do expresivnější formy, kdy prim hraje kresebná součást a malba, barevné plochy jsou podpůrným segmentem díla. Malíř se často vracel k tématu rodné krajiny, a to v různých polohách. Předkládané dílo je příkladem Hložníkova přístupu k povědomému námětu, ale s originálním přístupem, expresivně barevně lazenou tóninou. Ferdinand Hložník byl výtečným kreslířem a v daném díle se projevuje jeho cit pro zaznamenání linií, jejich hranic, využití daných vlastností barevné členitosti. Dílo je silné ve své věcnosti, ale přesto podává pocit, že nebylo vše řečeno a je jen na přihlížejícím, aby si vytvořený příběh dovyprávěl. Silným faktorem díla je barevnost a přístup k práci s ní. Tu zde Ferdinand Hložník vyvedl bravurně a můžeme právem prohlásit, že se zde jedná o výtečné dílo podávající emotivní prožitek.

  • zpět