HLOŽNÍK Vincent: AKT

    Olej na plátně, 47 x 78 cm, rámováno, signováno vpravo nahoře V Hložník 47.     Malba Vincenta Hložníka je již svou podstatou jedinečná a ojedinělá. A tak lze říci, že nabízené plátno od tohoto autora je svátkem pro jeho obdivovatele. Akt, jak ho Hložník vytvořil, je přímo referenčním dílem jeho tvorby 40. let 20. století. Jeho osobitý přístup zvoleného tématu, vystavěného barevnými plochami expresivního ražení, je pro jeho tvorbu dané doby ukázkový. Hložníkova tvorba byla po celou dobu jeho díla lavírující na pomezí exprese a abstrakce. Jako i u jiných umělců válečné doby, se i zde v nabízeném Hložníkově plátně, projevuje touha po znalosti existence a přemítání nad její součásti v lidských životech. Akt je zobrazen v geometrizovaném prostoru vymalovaném v temnějších tónech, který navozuje divákovi pocit odloučení. Akt zaujímá polohu jakéhosi martyra, který je na pokraji své osobní zkoušky, opíraje se o zelenou krychli, jež vyznívá jako poslední opěrný bod jeho bytí v tomto prostoru. Tělo zobrazené postavy je vytvořeno v lehce kubizujícím tvarosloví, kresebně konturováno, potrhujíce existencionální boj. Umocnění celého zobrazení je docíleno takřka vystříháním se využít plánů v obrazové kompozici, kdy díky již zmiňovanému tvarosloví je celý námět posazen takřka na rovinu zvoleného pozadí. Nabízené dílo je komplexně velice silné a procítěné a po stránce výtvarné můžeme mluvit o jedinečném obrazu, jak autora, tak v rámci dobového přístupu k malbě. Malba Vincenta Hložníka se často na aukčním trhu nevídá a přičteme-li i kvalitu a datování nabízeného plátna, můžeme mluvit o jedinečné nabídce tvorby tohoto výjimečného slovenského vizionáře.


    • vyvolávací cena: 170 000 CZK