• JEZDCI

004 | JEZDCI

HLOŽNÍK Vincent (1919 Svederník u Žiliny - 1997 Bratislava)

Kombinovaná technika na papíře, 39 x 59 cm, rámováno, pod sklem, datace 1945, signováno vpravo dole Hložník 45.
Studoval na UMPRUM v Praze (1942) v oddělení kresby a malby u F.Kysely a po jeho smrti u J. Nováka.Jako pedagog působil na VŠVU v Bratislavě, kde vedl ateliér volné grafiky a ilustrace. Jeho tvorba měla vliv na celou řadu předních malířů a grafiků, jeho žákem byl také Albín Brunovský. V letech 1955 - 1963 působil ve funkci prorektora VŠVU. Od roku 1972 působil jako umělec ve svobodném povolání.Těžištěm jeho práce byla expresivně působící grafika a malba. Grafice se věnoval od čtyřicátých let, grafické techniky střídal (dřevořez, dřevoryt, suchá jehla, lept, monotyp…).Jeho cykly grafiky byly rozsáhlé (např. litrografický cyklus Obětní stoly - 96 listů). Věnoval se také ilustraci klasické a dětské literatury. Byl členem S.V.U Mánes, Spolku umělců a přátel grafiky, podílel se na např. na založení Bienále ilustrací Bratislava.Jeho dílo je zastoupeno mj. ve sbírkách SNG Bratislava, NG Praha, Galerie města Bratislavy, Oravské galerie Dolný Kubín, Matice slovenské Martin a Státní galerie v Bánské Bystrici.
Autor viz T 1/344, TD 69, V 2/453, B 5/559, Ch 3/178.

  • dosažená cena: 80 000 CZK