• VEDUTA PRAHY 1572

180 | VEDUTA PRAHY 1572

HOEFNAGEL (HOEFNAGLIUS) Georg (1542 Antverpy - 1600 Vídeň)

Kolorovaná mědirytina na papíře, 20 x 48,5 cm, rámováno, v paspartě, pod sklem, nahoře uprostřed opatřeno přípisem s určením.
Ilustrace z díla Civitates Orbis Terrarum, Kolín nad Rýnem, 1572 – 1617.
Publikováno:
Ingo Nebehay, Robert Wagner, Bibliographie Altösterreichischer Ansichtenwerke Aus Fünf Jahrhundeten, Band II, Graz - Austria, 1982, č. 108.49.
Malíř miniaturista a mědirytec. Vyučen v Itálii. Ve službách bavorského hraběte Alberta a Wilhelma a císaře Rudolfa II. Přátelil se s geografem A. Orteliusem, s kterým pracoval na císařském dvoře v Praze. Vytvořil četně rytiny přírodnin a městských vedut.
Autor viz TB 17/193.

  • dosažená cena: 12 000 CZK