• KOUPÁNÍ

052 | KOUPÁNÍ

HOFBAUER Arnošt (1869 – 1944)

Olej na plátně, 97 x 163 cm, rámováno, datace 1935, signováno vpravo dole A. Hofbauer 35.
Dílo zde předložené, je úžasným příkladem autorova specifického rukopisu a zajímavou interpretací oblíbeného námětu. Arnošt Hofbauer, zakladatel stejnojmenné školy následovníků, v předkládaném velkoformátovém díle vytváří neobyčejný zážitek. Koncepci námětu koupání zde změnil a usadil ho do horizontální polohy, kdy odpočívající leží na písčitém břehu, hlavou orientování k divákovi. Jen na pravou stranu dosazený muž s rudými kalhotami tuto koncepci boří a dodává tak dílu horizontální prostor. Ten také podtrhuje do pravého rohu dosazená vzrostlá, žlutě kvetoucí bylina pryšec chvojka, v lidovém rčení hadí mléko. Co podtrhuje celý námět je typický trojbarevný autorův rukopis modré, zelené a žluté barvy. Nejsilněji do obrazu zasahuje první jmenovaná barva, která nejen že tvoří vodní aspekt, ale i stíny postav. Arnošt Hofbauer v obraze použil v rámci vytváření postav až kubizující tvary a za pomoci hutnosti barevné plochy autor napomohl plastičnosti postav. Celá scénaa na diváka působí jako idylické odpoledne a dávkou poetické složky, jenž zosobňuje jmenovaná žlutá bylina. Arnošt Hofbauer v nabízeném díle nabízí své mistrovství využití barevných ploch, svůj secesivní cit a nevšedně pojatý námět, který výtečně uchopil a nechal vzniknout vynikajícímu dílu 30. let dvacátého století.

  • dosažená cena: 160 000 CZK