084 | KRAJINA S ANDĚLY

  HOFFMEISTER Adolf (1902 Praha - 1973 Říčky v Orlických Horách)

  Olej na plátně, 80 x 101 cm, rámováno, datace – počátek 20. let 20. století, na druhé straně obrazu je nedokončená autorova malba.
  Opatřeno odborným posudkem PhDr. Jaromíra Zeminy.
  Provenience:
  Z pozůstalosti Marie Hoffmeisterové, malířovy matky.
  Obraz Krajina s anděly dle všech znaků pochází z téhož období, jako Hoffmeisterův obraz Anděl nad Vodami. Druhé jmenované dílo je jedno z nejdůležitějších autorových raných děl. Dílo Anděl nad Vodami a tedy i nabízené dílo Krajina s anděly, které nepochybně vzniklo v totéž období, lze pokládat za podstatnou práci z období raného Děvětsilu. Součástí námětů obou dvou jmenovaných děl autora je anděl. Hoffmeister se nejspíše nechal inspirovat prací Henriho Roussea La Liberté invitant les artistes ? prendre part ? la 22e exposition des Indépendants. Přesto že se ale oba, jak český, tak francouzský malíř shodují v námětu, účel, zpodobnění a hlavně význam se u obou liší. U Rousseaua se jedná o oznámení, poukázání na probíhající výstavu, určitou změnu v chápání díla v danou dobu, poukázání na svobodu tvorby. Zatímco Adolf Hoffeimester se ve svých dílech inspiroval barokní alegorií, zvěstováním slávy tvůrčí schopnosti umělce. Jedná se o připomínku toho, že Ráj se nachází v pozemském světě. Hra spektra barev modré a červené v nabízeném obraze, by mohla souviset, stejně jako je tomu u obrazu Anděl nad vodami, s viděním Ráje Vladislava Vančury, citovaném v časopisu Červen (č. 15, 1918 - 1919). Tato úvaha polemizuje o dvou paralelních Rájích, a to ženském a mužském, jež právě zosobňují barvy modrá a růžová.
  Český spisovatel, publicista, dramatik, malíř, ilustrátor a karikaturista, překladatel, diplomat a právník. Jeho tvorba zasahovala do široké umělecké sféry. Po studiu gymnázia a následně absolvování Právnické fakulty v Praze spolupracoval od roku 1927 s Osvobozeným divadlem, pro které vytvořil nesčetné množství výtvarného materiálu počínaje plakáty a kulisami. Ve své tvorbě se věnoval karikatuře a zaznamenával v ní nejen uměleckou elitu Evropy od 20. let. Dále se věnoval koláži, ilustraci, knižní tvorbě, ale i malbě, ve které se jeho svébytný styl zřetelně objevil. Byl zakladatelem Svazu moderní kultury - Děvetsil a také čestným členem Spolku výtvarných umělců Mánes, taktéž redaktorem Lidových novin.
  Autor viz T 1/350, TD 70, V 2/467, B 5/577, Ch 3/197, NEČVU 1/272.

  • dosažená cena: 640 000 CZK